Polityka prywatności i cookies 
strony web www.ratujmy-polskie-lasy.org 

W niniejszej polityce prywatności opisujemy sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedzają stronę internetową ratujmy-polskie-lasy.org i angażują się w nasze przedsięwzięcie. Ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Dane te przetwarzamy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem strony internetowej „Ratujmy Polskie Lasy", jak również pozostawionych danych osobowych jest Fundacja Reduta z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-256, ul Władysława Łokietka 5/2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer KRS to 0000978856.

Zabezpieczenie danych osobowych 
1. Wszystkie dane osobowe, które podasz lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO
2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystanie z praw, które Tobie przysługują w związku z ich, pozostajemy do twojej dyspozycji i możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej fundacjareduta@protonmail.com.
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
b. możesz dokonywać ich sprostowania, 
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 
2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, 
będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.


Prawo sprzeciwu 
1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa 
do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony 
interes; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga 
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 


Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 

Kontakt z nami poprzez e-mail, numer telefonu lub listownie 
Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy: 
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
1) Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie 
sprawy. 
2) Jeżeli Twoja wiadomość dotyczy chęci udzielenia wsparcia w formie rzeczowej lub 
finansowej, wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane w celu wykonania umowy, której 
jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. 
b. Czy musisz podawać nam swoje dane? Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, ani podjąć działań zmierzających do realizacji formy wsparcia czy dokonania darowizny, jeżeli zwróciłeś się do nas w tej sprawie. 
c. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie przez nas działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub wykonanie umowy, której jesteś stroną oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 
d. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją 
wiadomość. 
e. Komu przekażemy Twoje dane? 
- Podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę Strony. 
- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas. 
- Naszym doradcom prawnym i podatkowym. 
- Poczcie oraz kurierom. 
- Odbiorcą danych może być fundacjareduta.org oraz inne organizacje z nami współpracujące przy projekcie Ratujmy Polskie Lasy.
f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju jak również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. Jeżeli zwróciłeś się do nas w sprawie wsparcia w formie rzeczowej lub finansowej, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny na zawarcie umowy darowizny w tym zakresie. Jeżeli nie zawrzesz z nami umowy, wówczas usuniemy Twoje dane. 

Odwiedzanie Strony i przeglądanie jej treści 
Twoje dane, są nam potrzebne w celu informacyjnym. Przetwarzamy je na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Twoje dane przekazujemy:
- Podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę Strony. 
- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas. 
- Naszym doradcom prawnym i podatkowym. 
- Poczcie oraz kurierom. 
- Odbiorcą danych może być fundacjareduta.org oraz inne organizacje z nami współpracujące przy projekcie Ratujmy Polskie Lasy.
Twoje dane będziemy przetrzymywać przez czas przeglądania Strony, a następnie przez okres żywotności poszczególnych plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w części dotyczącej plików coockies.

 

Karta podpisów 

Karty podpisów tworzą nieodłączną część MANIFESTU NARODU POLSKIEGO, które w wyznaczonym terminie zostaną przesłane do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji RP. Niniejsza Karta podpisów pod jest zgodna z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach , Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Zgodnie z ww ustawami (minimalizacja danych) dla poparcia MANIFESTU na karcie podpisów zgodnie z ustawą o petycjach art. 4 ust. 2 pkt 1-2 wymagane są wyłącznie niezbędne dane osobowe takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis. Dane osobowe będą przechowywane, będą przez czas trwania zbierania podpisów i do czasu rozpatrzenia petycji przez Mateusza Morawickiego Prezesa Rady Ministrów RP.


Przekazanie darowizny 
W przypadku wsparcia nas w formie rzeczowej lub finansowej będziemy przetwarzali Twoje dane w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie podjąć działań zmierzających do realizacji formy wsparcia czy dokonania darowizny. Twoje dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie przez nas działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub wykonanie umowy, której jesteś stroną. 

Komu przekażemy Twoje dane? 
- Podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę Strony. 
- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych 
dla nas. 
- Naszym doradcom prawnym i podatkowym. 
- Poczcie oraz kurierom. 
- Odbiorcą danych może być fundacjareduta.org oraz inne organizacje z nami współpracujące przy projekcie Ratujmy Polskie Lasy. 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na zawarcie umowy darowizny, a następnie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń. 


Nasze profile w Social media 


Korzystanie z naszych profili w Social media 
Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy: 
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
1) udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz, 
2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, 
3) udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil, 
4) marketingowym polegającym na informowaniu o naszej działalności oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, 
5) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social 
media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane 
prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, 
jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym 
profilu. 
-Podawanie danych jest dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post. 
-Twoje dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
-Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszej działalności i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem. 
- Komu przekażemy Twoje dane? 
1) Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd. 
2) Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social mediach. 
 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas: 
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy; w zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas 
przedawnienia roszczeń; 
2) obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media. 


Informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych 


Wejście na Stronę 
Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link. 

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 
1. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
a. zapewnienia prawidłowego działania Strony, 
b. zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Strony, 
c. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony. 
2. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych: 
a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 
korzystania ze Strony, prowadzenie naszego marketingu, a także zbieranie danych 
statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jego działanie; 
c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w niniejszej Polityce; 
d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec 
przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym w celach marketingowych; sprzeciwu 
dotyczącego przetwarzania w celach marketingowych nie musisz uzasadniać; 
e. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych; 
f. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali; 
g. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 

Rodzaje plików cookies 
Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies: 
a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, 
b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry 
określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej 
samodzielnie, 
c. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz, 
d. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki na Stronie. 

Jak usunąć pliki cookies 
1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. 
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub 
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego. 
3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies, 
 Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-
w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 


Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies. 


Zewnętrzne pliki cookies 
1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 2 lata). 
2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez: 

a. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl; 
b. Facebook Ireland Ltd. Usługi przez nią dostarczane pomagają nam w promocji naszych działań w Social Media; Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka. 
3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;