Pomóż nam odzyskać Polskę

Każda pomoc jest ważna

„Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się zyskiem" Nick Vujicic

Komitet inicjatywy MANIFESTU NARODU POLSKIEGO

Inicjatywa „Ratujmy Polskie Lasy" narodziła oddolnie i wyrosła na gruncie głębokiej niezgody w stosunku do doktryny Unii Europejskiej i prowadzonej przez nią polityki. Jest to „obłudna" polityka dążąca do federalizacji Europy i utworzenia jednego państwa europejskiego, co oznacza likwidację państw narodowych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który od listopada 2021 r. stoi na czele trójpartyjnej koalicji złożonej z Partii Socjaldemokratycznej (SPD), Zielonych (Grünen) i Partii Liberalno-Demokratycznej (FDP), w swoich wystąpieniach wyraźnie zapowiedział działania powodujące przekształcenie Europy w jeden podmiot geopolityczny, w którym Niemcy będą odgrywały dominującą rolę: „Jako silny gospodarczo i najbardziej zaludniony kraj w sercu Starego Kontynentu, naszą misją jest umożliwianie, wspieranie i rozwijanie suwerennej Europy”. Natomiast podczas wystąpienia w Pradze sam zauważył, że następuje nowa epoka: „Świat, w którym nie przetrwamy jako oziębła mała Europa, ofiara narodowego egoizmu i kopania rowów między Wschodem a Zachodem, Północą a Południem. [...] Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że blokady można przezwyciężyć. W razie potrzeby, normy europejskie można zmienić w bardzo krótkim czasie. Nawet traktaty europejskie nie są tak trwałe jak skała. Wszyscy możemy być pewni, że traktaty muszą zostać zmienione, aby posunąć Europę do przodu. Musimy to zrobić". 

Właśnie takie przesłanki są motorem przeprowadzenia zmian unijnych traktatów, których konsekwencją będzie pozbawienie nas około 30% terytorium naszego kraju i przekazanie pod jurysdykcję europejskich urzędników. Polska pozbawiona kolejnego elementu suwerenności będzie wyglądała jak ser szwajcarski, rozgrabiona przez czynniki zewnętrzne. Nie zgadzamy się na taką politykę UE i wyrażamy stanowczy sprzeciw.

MANIFEST NARODU POLSKIEGO w sprawie przyszłości naszych lasów oznacza włączenie całego społeczeństwa w walkę o zachowanie tego skarbu narodowego. Ten wspólny cel, pomoże nam wznieść się ponad podziały: opcje polityczne, wyznaniowe, czy inne sprawy, które nas dzielą, połączyć siły i powstrzymać zachłanność unijnych urzędników.

Do naszego grona zapraszamy wszystkie przedsębiorstwa, organizacje i osoby prywatne, które nie zgadzają się z polityką Unii Europejskiej i nie chcą oddać naszych lasów pod zarząd europejskich urzędników. Prosimy o zgłoszenie swojego akcesu wysyłając wiadomość na adres e-mail fundacjareduta@protonmail.com , również proszę o wysłanie logo swojej firmy / organizacji, które umieścimy właśnie w tym miejscu.